CARDINALE s.r.o.

IČ: 032 49 778

DIČ: CZ03249778

sídlo: Praha 9,U vysočanského pivovaru 7, PSČ: 190 00 obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228637

mobil: CZ 601 222 804

email: info@cardinale.cz

bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.

číslo účtu: 4200493354/6800